,

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của tỉnh

UBND tỉnh vừa Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 

Theo đó, các cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành  được đánh giá trên nhóm nền tảng chung với 6 chỉ số: Nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhận lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chuyển đổi số. Cấp huyện, thành phố được đánh giá theo 2 nhóm: Nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số hoạt động ở 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cấp xã, phường, thị trấn cũng được đánh giá trên nhóm nền tảng chung.

Từ Bộ chỉ số sẽ đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị, địa phương về kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số và có thông tin, dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, đánh giá của Trung ương đối với tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục