Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh ta

Ngày 12-5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016 làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại tỉnh ta. Cùng tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Quân khu 7, Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Dự làm việc với đoàn có đồng chí: Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Chẩu Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; Vũ Quang Tiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII của tỉnh; Hứa Kiến Thiết, Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Uỷ ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.