UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

Ngày 12-9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9. Dự và chỉ đạo cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên UBND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.