Hội thảo khoa học xác định thời điểm thành lập tỉnh Tuyên Quang

Ngày 26-9, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Viện Sử học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học xác định thời điểm thành lập tỉnh Tuyên Quang. Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; Vũ Thị Bích Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các nhà nghiên cứu sử học là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ thuộc Hội Nghiên cứu Sử học Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam.