Tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Ngày 27-9, tại Hội trường Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, Nội chính quý III.
 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, sở, ban, ngành tỉnh, thường trực các huyện ủy, Thành ủy.

Quý III-2022, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đã tích cực, chủ động tham mưu hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh: Kỷ niệm Ngày thương binh - Liệt sĩ 27-7; 77 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9; Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Đồng thời than mưu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tham mưu hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031...

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, chương trình đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời tích cực tham gia tiêm phòng Covid-19; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”; thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo; tập trung thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"...

Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, điều tra truy tố, xét xử… được tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch đã được đề ra. Qua đó đảm bảo tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ tạo môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ tồn tại, hạn chế về công tác đấu giá tài sản, công tác quản lý các phòng công chứng tư nhân, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; những vấn đề trong quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản; xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường... đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện quý IV.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chỉ ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong quý IV, yêu cầu các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, Nội chính tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, quỹ thời gian hạn chế, công việc còn nhiều, vì vậy các cơ quan hạn chế các cuộc họp, tập trung cao độ cho việc triển khai, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công, việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo; công tác tiêm phòng dịch Covid 19; quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo vệ môi trường...             

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục