,

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS - QP 6 tháng cuối năm 2011

Ngày 29 - 6, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị BCH ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ và BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh.

6 tháng đầu năm 2011, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn trong dịp Đại hội XI của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016;  hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đợt 1 năm 2011. Công tác huấn luyện quân sự cho các đối tượng bảo đảm đúng nội dung, đủ chương trình. Công tác đảng, công tác chính trị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang, kịp thời định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ, chiến sỹ. Đảm bảo tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của lực lượng vũ trang tỉnh được giữ vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư  Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Sáng Vang nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2011, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội Đảng XI của Đảng; phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 2 làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2 theo đúng kế hoạch; thực hiện tốt 3 khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện; chuyển biến vững chắc về kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị; duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo cơ sở vật chất, phương tiện và con người cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão năm 2011; phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

* Ảnh: Đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục