,

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Năm 2023, Ngày Chuyển đổi số quốc gia lựa chọn chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.
Video không hợp lệ

Video khác