,

Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân.
Video không hợp lệ

Theo: https://tuyenquangtv.vn/

Video khác