Lập hồ sơ môi trường

Trần Nguyễn Mộng Quyên - mquyen030694@gmail.com
HỎI:

Cho em hỏi như sau: theo giấy phép kinh doanh công ty hoạt động từ 2010, sau này công ty mở nhà xưởng mới có đăng kí địa điểm kinh doanh mới cấp tháng 11/2016. vậy cho em hỏi công ty cần lập đề án BVMT đơn giản tại địa điểm kinh doanh mới hay là lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại địa điểm kinh doanh mới? em chân thành cám ơn

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Theo quy định Luật bảo vệ môi trường, đơn vị bạn thay đổi địa điểm kinh doanh thì phải lập lại hồ sơ về môi trường.

2. Tại địa điểm kinh doanh mới nếu đơn vị bạn đã đi vào hoạt động thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, còn nếu đơn vị chưa hoạt động thì phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường đúng theo quy định.

Để biết thêm chi tiết đề nghị bạn liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang để được giải đáp. Địa chỉ Số 429 Đường Trường Chinh, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang (ĐT: 0273.980.367)

Câu hỏi cùng chuyên mục