,

Áp thấp

phan viet - phandinhviet1@gmail.com
HỎI:

Tôi có theo dõi hình ảnh trên vệ tinh thì thấy có cả áp thấp xoáy thuận và áp thấp xoáy nghịch ( áp cao cũng thế) nhưng tại sao các cơn bão ở biển đông vào việt nam hầu như chỉ có áp thấp xoáy nghịch vây? Xin cảm ơn nhiều!

TRẢ LỜI:
Về nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:
Trước tiên, phải xem xét khái niệm về xoáy thuận nhiệt đới, đó là vùng gió xoáy (đường kính có thể tới hàng trăm km) hình thành trên biển nhiệt đới, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, áp suất khí quyển (khí áp) trong xoáy thuận nhiệt đới thấp hơn xung quanh, có mưa, đôi khi kèm theo dông, tố, lốc. (QĐ 03/2020/QĐ-TTg)
Theo đó, bão hay áp thấp nhiệt đới (gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới) ở Việt Nam và Bắc bán cầu luôn có hoàn lưu thổi xoáy vào tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
Không rõ quan niệm về “áp thấp xoáy thuận” và “áp thấp xoáy nghịch” của anh/chị là như thế nào? Các vùng áp thấp, áp cao anh/chị theo dõi là ở những vùng nào? Nếu là ở nam Bán cầu, ví dụ ở Úc, thì bão và áp thấp nhiệt đới lại có gió thổi xoáy vào trung tâm theo chiều kim đồng hồ.

Câu hỏi cùng chuyên mục