Quản lý môi trường nông thôn

Chẩu Văn Hiệu - chauvanhieudnv@gmail.com
HỎI:

Làm thế nào để ngặn chặn tình trạng vứt rác ở nông thôn? Đề nghị sở có biện pháp để giải quyết dứt điểm vấn đề này. xin cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Thực hiện trách nhiệm quản lý về môi trường, Sở TN&MT đã có văn bản chỉ đạo các phòng TN&MT các huyện, thành phố tăng cường thực hiện ngăn chặn, khắc phục tình trạng xả rác thải (đặc biệt là thuốc trừ sâu và xác động vật) gây ô nhiễm môi trường đồng thời có biện pháp xử phạt hành chính đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Câu hỏi cùng chuyên mục