Quan trắc môi trường trong Khu công nghiệp

Vũ Quốc Trịnh - vutrinh.mt@gmail.com
HỎI:

Em chào anh chị !
Trong biểu mẫu hướng dẫn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trong Thông tư 27/2015/BTNMT do huyện xác nhận, em không thấy phần nào ghi là bên em phải quan trắc môi trường và chỉ tiêu như nào cả?. Trong thông tư 31/2016/BTNMT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, LÀNG NGHỀ VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ phụ lục 10 lại yêu cầu những đơn vị do huyện xác nhận phải quan trắc ít nhất 1 lần/1 năm.
Em hỏi chút nếu công ty em nằm trong Khu công nghiệp không thuộc đối tượng trong thông tư 31/2016/BTNMT thì bên em có phải quan trắc môi trường định kỳ không?
Em cảm ơn anh chị!

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Nội dung câu hỏi của bạn không nêu rõ công ty bạn hoạt động về lĩnh vực gì nên để biết rõ các chỉ tiêu để quan trắc môi trường đề nghị bạn liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang để được hướng dẫn cụ thể. Địa chỉ Số 429 Đường Trường Chinh, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang (ĐT: 0273.980.367).

2. Công ty của bạn nằm trong Khu Công nghiệp và cũng là cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như vậy công ty ban thuộc phạm vi của đối tượng điều chỉnh theo quy định tại Khoản

3 - Điều 1 và Điều 2 của Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ TN&MT

Câu hỏi cùng chuyên mục