,

Ngành Tư pháp lên kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024

Chiều 22/2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc các đơn vị có liên quan về việc chuẩn Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 của ngành Tư pháp.

 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 của ngành Tư pháp. Bộ trưởng đề nghị các tham luận phải có trọng tâm, trọng điểm, đi vào thực tiễn, tập trung vào các vấn đề gắn với công tác của Bộ, ngành Tư pháp, có sự liên kết, mở rộng ra những văn bản pháp luật khác có liên quan; đồng thời lồng ghép các nội dung nhằm thể chế hoá Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng cho ý kiến một số nội dung khác như: công tác kỹ thuật, đường truyền Hội nghị; bố trí kinh phí tổ chức; mở rộng thành phần tham dự Hội nghị tới các cơ sở đào tạo, tổ chức nghề nghiệp; ...

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 của ngành Tư pháp dự kiến tổ chức trong 01 ngày, khoảng thời gian từ ngày 11/3/2024 đến ngày 15/03/2024 tại Bộ Tư pháp và trực tuyến tới 63 điểm cầu (Cục Thi hành án dân sự và Sở Tư pháp 63 tỉnh/thành phố).

Về các tham luận dự kiến được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị cần bổ sung tham luận của địa phương, trong đó tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định của Luật Đất đai năm 2013 tại cơ sở, phân tích hướng giải quyết những vướng mắc nêu trên khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; xây dựng thêm các chuyên đề làm rõ những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 gắn với công tác chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục