,

Theo Luật Thuế phi nông nghiệp mới nhất, đất để trống bị áp thuế cao gấp 7 lần

Đó là khẳng định của ông Phạm Đình Cường, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tại hội thảo về quản lý đất đai của Bộ Tài chính.

Theo ông Cường:  Đến một lúc đó nữa người ta phải đánh thuế nặng hơn, thậm nếu không sử dụng sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, có những dự án xây biệt thự thô và tinh thì cũng có nhiều lý do, 1 là khả năng tài chính của họ chỉ đến đấy thôi nên không thể hoàn thiện dược, hơn nữa có thể khu đất đấy đã nộp thuế đất rồi nên chỉ bị đánh thuế về môi trường tại sao để hoang và điều tiết hơn. Việc các doanh nghiệp bất động sản đang chây ì không đóng thuế, phải có hình thức xử phạt thật nặng mới có tính răn, nếu xử phạt để lấy lệ thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ chây ì. Nhưng vấn đề này cũng chỉ xảy ra trong 1 giai đoạn nhất định. Nếu xảy ra tràn lan thì chúng tôi lại phải tính đến việc áp tiền phạt cao hơn nữa, bắt buộc doanh nghiệp phải đóng được thuế.

Tin cùng chuyên mục