Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng cán mốc 1 triệu m3

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng toàn tỉnh đạt trên 1 triệu m3, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là năm ghi nhận có sản lượng khai thác rừng trồng nhiều nhất từ trước đến nay.
 

Người dân xã Lương Thiện (Sơn Dương) khai thác rừng trồng.

Trong đó, sản lượng gỗ rừng trồng trong dân đạt trên 940 nghìn m, còn lại thuộc các doanh nghiệp. Huyện Yên Sơn đang dẫn đầu về sản lượng khai thác với trên 320 nghìn m, tiếp đến là các huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa với trên 200 nghìn m/huyện. Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, lập kế hoạch diện tích rừng đã đến tuổi khai thác, giải phóng đất thực hiện mục tiêu trồng rừng năm 2023.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục