,

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả

Chiều 23-9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; đại diện một số doanh nghiệp trong tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Quốc Việt

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách có liên quan thị trường khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, thị trường này phát triển chậm, còn nhiều vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh… Đến nay, cả nước có trên 800 tổ chức trung gian khoa học và công nghệ; 79 cơ sở ươm tạo, 29 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, gần 140 trường đại học/cao đẳng tổ chức về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo…

Tại Tuyên Quang đã hình thành nguồn cung hàng hóa khoa học và công nghệ có khả năng giao dịch, trao đổi, mua bán trên thị trường. Tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ theo quy định và đạt được một số kết quả nhất định về cung cấp thông tin và thực hiện hoạt động thông tin truyền thông; nghiên cứu đề xuất, triển khai các cơ chế, chính sách; tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 44 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; 25 hàng hóa, dịch vụ được cấp Văn bằng bảo hộ. Duy trì hoạt động website: http://www.dacsantuyenquang.com.vn để giới thiệu, quảng bá về các sản phẩm đặc sản của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của khoa học và công nghệ trong thành tựu phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí khẳng định, thị trường khoa học, công nghệ ở nước ta là một trong những yếu tố quan trọng trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Thủ tướng đề nghị, để phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm chú trọng phát triển mạng lưới tổ chức trung gian; phát triển nguồn cung, cầu của thị trường này; liên thông, tiến tới đồng bộ hóa thị trường khoa học và công nghệ với các thị trường hàng hóa, lao động và tài chính; hoàn thiện môi trường pháp lý, đẩy mạnh nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn; phát triển hạ tầng quốc gia cho thị trường khoa học và công nghệ; thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế…

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục