,

Họp trực tuyến về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư

Để thúc đẩy tiến độ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai với CSDL quốc gia về dân cư, chiều nay ngày 17/3/2023, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì tổ chức họp trực tuyến với các Sở Tài nguyên và Môi trường để trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thống nhất giải pháp, kế hoạch hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu đất đai với CSDL quốc gia về dân cư.

Tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, Đồng chí Phạm Đình Tứ - Phó Giám đốc Sở và các đồng chí cán bộ phụ trách, thành viên tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã dự họp trực tuyến về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư.

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục