,

Thủ tục chuyển nhượng đất đai và cấp lại sổ đỏ

Nguyễn Duy Cảnh - Tổ 15, P. Phan Thiết, TP. Tuyên Quang.
HỎI:

Vào ngày 31 tháng 5 tôi có mua 1 mảnh đất tại tổ 16 phường Phan Thiết tp Tuyên Quang, mọi giấy tờ thủ tục đã có đầy đủ, vậy cho tôi hỏi sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cấp lại sổ đỏ thì sổ đó có được cấp mới đứng tên vợ chồng tôi không hay tôi vẫn phải giữ sổ đỏ cũ và chỉ xác nhận ở phần nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý tại mặt sau của sổ đỏ cũ.

TRẢ LỜI:

Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông, như sau:

- Tại điểm a, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm: a) Nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho ... ”

- Tại điểm k, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm: “... k) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận”.

Theo quy định trên thì sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận, người sử dụng đất có thể đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước viết mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi thông tin chủ sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Việc cấp mới giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi tên chủ sử dụng đất trong giấy chứng nhận đã cấp có giá trị pháp lý như nhau, không làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến quyền sử dụng của người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hiện nay số lượng hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận và giải quyết là rất lớn trong khi lực lượng cán bộ giải quyết công việc còn thiếu so với yêu cầu. Để đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, Văn phòng Đăng ký đất đai đã thông báo chỉ thực hiện đăng ký biến động tên chủ sử dụng đất vào trang 3 hoặc trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp mà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

Câu hỏi cùng chuyên mục