,

Vẽ sơ đồ nhà đất và cấp Giấy chứng nhận theo bản án

Trịnh Hoan - Trinhhoan0903@gmail.com
HỎI:

Xin kính chào quý cơ quan,
Tôi xin được hỏi vấn đề sau:
Trước đây, vợ chồng tôi bị anh, chị bên vợ kiện chia tài sản của cha mẹ vợ để lại. Sau đó Tòa tuyên xử cho vợ chồng tôi được sở hữu nhà, đất (chưa được cấp giấy chứng nhận) nhưng phải có nghĩa vụ trả tiền cho các anh, chị bên vợ.

Vợ tôi đã chết nên tôi đứng ra thanh toán toàn bộ tiền cho các anh, chị vợ và họ đã làm giấy xác nhận tôi đã trả đủ tiền theo bản án.

Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất được Tòa tuyên công nhận. Tuy nhiên, ủy ban nhân dân phường bảo tôi phải làm Bản vẽ sơ đồ nhà, đất.
Trước đây khi Tòa ân thụ lý vụ án, Tòa có tiến hành thuê Công ty làm bản vẽ sơ đồ nhà đất 2 lần vào năm 2008 và 2013 đều có kiểm tra nội nghiệp. Tuy nhiên tôi không còn lưu giữ 2 bản vẽ sơ đồ nhà, đất này.
Thực tế từ năm 2008 đến nay thì hiện trạng nhà đất giữ nguyên như bản vẽ năm 2008 và 2013.

Xin cho tôi hỏi:

1. Nay tôi muốn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì tôi có thể lên Phòng Tài nguyên môi trường xin sao y bản vẽ sơ đồ nhà đất năm 2008 và 2013 được không và có thể sử dụng bản sao y này để nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận không? Nếu được thì tôi phải xin sao y bao nhiêu bản mới đủ để làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận?
Tôi đã đến nhiều công ty đo đạc nhưng các nơi đều lắc đầu nói tôi không có sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất nên họ không dám đo vẽ vì sợ kiểm tra nội nghiệp khó. Có chỗ thì nhận mà đòi chi phí mấy chục triệu đồng nên tôi không khả năng.
2. Thủ tục đăng ký nhà đất theo bản ân gồm những tài liệu gì? Mỗi loại bao nhiêu bản?
3. Sở tài nguyên có dịch vụ đo vẽ nhà đất không?
Xin hãy tư vấn giúp đỡ cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.
Trinh Hoan 0937589935

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Đối với trường hợp Bản vẽ sơ đồ nhà đất năm 2013 (phục vụ công tác xét xử của tòa án) đã có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ (ký tên, đóng dấu); thì sử dụng bản vẽ này để nộp theo hồ sơ cấp GCN QSD đất; nộp hai (02) bản (bản sao chứng thực, 01 bản lưu hồ sơ đất đai, 01 bản luân chuyển nghĩa vụ tài chính về đất đai sang cơ quan thuế).

Trường hợp thửa đất có thay đổi ranh giới sử dụng đất hoặc nơi chưa có bản đồ địa chính thì phải trích đo địa chính thửa đất theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Việc thu, nộp tiền trích lục thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất theo quy định tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang;

2. Thủ tục đăng ký nhà đất theo bản án gồm những tài liệu gì? Mỗi loại bao nhiêu bản?

Theo như ông nêu thì Vợ ông đã chết, trường hợp có di chúc thì thực hiện theo di chúc theo quy định tại Điều 611, Điều 643, Điều 647 Luật Dân sự năm 2015 hoặc thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 649 Luật Dân sự năm 2015 (nội dung này ông liên hệ với UBND phường nơi có đất hoặc Phòng Công chứng số 1 Tuyên Quang hoặc các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để biết thêm chi tiết);

2.1. Về thành phần và số lượng hồ sơ thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu (theo Điểm 2 - B1-phần II Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Điểm 1-I.1-I-B- Phần III Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); Điều 4, Điều 6 Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính –Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyến hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất); Hai (02) bộ, một bộ hồ sơ, gồm có:

(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

(2) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao một trong các giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính) Theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đi năm 2013; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Ngày 15/5/2014; Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;  (Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ theo quy định trước khi nhận Giấy chứng nhận).

(3) Quyết định của Tòa án; Thi hành án dân sự đã tuyên (có hiệu lực); Văn bản phân chia tài sản thừa kế quyền sử dụng đất (được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực theo quy định) (bản chính);

(4) Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế (bản chính, nếu có). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (bản chính, nếu có); Tờ khai tiền sử dụng đất (bản chính, nếu có).

Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).

(5) Thông tin về nhân thân của ông, như: Sổ hộ hhẩu, Giấy chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân…

(6) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc Bản vẽ sơ đồ nhà đất năm 2013.

2.2. Cách thức thực hiện (Nơi nộp, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả): Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND thành phố Tuyên Quang hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường nếu có nhu cầu.

Đề nghị ông liên hệ với Ủy ban nhân dân phường (nơi có đất) hoặc Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND thành phố Tuyên Quang để được hướng dẫn chi tiết.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có dịch vụ đo vẽ nhà đất không?

Để đẩy nhanh thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, phù hợp với quy định của Luật Phí, lệ phí năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) đã chuyển phí đo đạc lập bản đồ địa chính sang giá dịch vụ do Nhà nước quy định. Ngày 02/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1357/STNMT-VPĐK về việc trích đo địa chính chia tách thửa đất để thực hiện quyền của người sử dụng đất, gửi UBND xã, phường, thị trấn đề nghị thông báo cho người sử dụng đất có nhu cầu trích đo địa chính thửa đất liên hệ với các đơn vị đo đạc có đủ tư cách pháp nhân trong và ngoài tỉnh. Hiện nay trên địa bàn thành phố Tuyên Quang ngoài các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, như: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp thông tin một số đơn vị đo đạc để người sử dụng đất thuận tiện liên hệ, như:

- Công ty TNHH Hà Tuyên, địa chỉ: Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang; Số điện thoại liên hệ: 02073815666.

- Công ty TNHH Phạm Vũ; Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang; Số điện thoại liên hệ: 02073810714.

Đề nghị ông/bà liên hệ với các đơn vị nêu trên để được hướng dẫn chi tiết.

Câu hỏi cùng chuyên mục