,

Bị lấn chiếm đất trên con đường đi vào nhà ở

Vi Văn Bằng - vibangcntt@gmail.com
HỎI:

Cho cháu xin hỏi: Gia đình cháu bị lấn chiếm đất trên con đường đi vào nhà ở và khu đất sản xuất. diện tích 20m2 đang bị nhà bên cạnh chiếm 3m2 bên phần đất nhà cháu. Mảnh đất nhà cháu đã sử dụng hơn 10 năm từ khi di dân định cư mới rồi. Nhưng nhà cháu vẫn chưa có giấy tờ quyền sự dụng đất ah. vậy cháu làm đơn xin cấp bìa đỏ sử dụng đất được không, đồng thời cháu làm đơn khiếu nại Nhà lấn chiếm đất đai bên nhà cháu được không. Bay giờ cháu nên làm như thế nào, giúp cháu với!

TRẢ LỜI:
Nội dung cháu hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo lời cháu trình bày cho thấy: giữa gia đình cháu và gia đình bên cạnh có hiện tượng tranh chấp đất đai. Căn cứ Điều 202 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.”

Theo quy định trên thì gia đình cháu và gia đình bên cạnh tự hòa giải hoặc cháu báo cáo với trưởng thôn để tổ chức hòa giải. Nếu việc hòa giải không được thì cháu làm đơn gửi Ủy ban nhân dân xã Đà Vị, huyện Na Hang để xem xét giải quyết theo quy định theo khoản 3,4,5 Điều 202 của Luật Đất đai 2013. Trường hợp Ủy ban nhân dân xã hòa giải không thành thì sẽ tiếp tục chuyển lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Điều 203 của Luật Đất đai 2013.

Sau khi tranh chấp đất đai giữa hai gia đình đã được giải quyết theo quy định của pháp luật thì cháu đến Ủy ban nhân dân xã Đà Vị để được hướng dẫn và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình cháu theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi cùng chuyên mục