,

diện tích cấp đất ở khi làm sổ đỏ

QUAN VĂN THƠ - anhthaothuy@gmail.com
HỎI:

Kính gửi: Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là: Quan Văn Thơ tổ trung tâm 3 thị trấn Vĩnh Lộc - Chiêm Hóa - Tuyên Quang. Xin trình bày và hỏi Sở tài nguyên môi trường tỉnh một việc như sau:
1) Gia đình tôi đang sử dụng một ô đất anh chị cho từ năm 1988 đất sườn đồi.Trước ngày 15/10/1993 cán bộ địa chính xã - tổ nhân dân đo lập sổ địa chính đóng thuế đất ở là 210m, còn một diện tích đát sườn đồi dốc 45 độ không vào sổ. Năm 1998 tô xây một căn hộ 6om. Năm 2001 tô bán nhà gỗ kèm theo đất 50m cho một chủ khác thỏa thuận tự làm sổ . Còn 100m tôi cho hai con sau khi xây dựng gia đình và dựng nhà lên ở trước năm 2003 đến năm 2012 với 160m đất tôi có ba căn hộ với 10 nhân khẩu.
- Tháng 5/2013 huyện, xã phổ biến thủ tục kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi đứng tên kê khai xin cấp 210m đất ở.
- Ngày 15/11/2013 ông tổ trưởng cho biết là xã chỉ cấp cho tôi 70m chứ không cấp được cấp 120m ( vì đã bán đi 50m đất ở). Nếu muốn được cấp 120m thì phải làm tờ khai nộp tiến sử dụng đất là 50%, nếu không nộp tiền thì cấp đất vườn.
2. Tôi xin hỏi:
- Đất của tôi có trước mốc không thuộc vùng quy hoạch đóng thuế đất ở ( hiện trạng dựng nhà lên ở kín) có đủ điều kiện xếp cấp công nhận theo mốc thời gian theo điều 4 khoản 3, điều 50 khoản 1điểm b,c của luật đất đai và Nghị định 84/2007.
Vậy UBND Vĩnh Lộc xếp cấp cho tôi khi làm sổ đỏ tại thời điểm tháng 11/2003 là 70m đất ở có đúng không?
Kính mong sở tài nguyên môi trường trả lời giúp cho tôi hiểu.
Tôi xin cảm ơn.

TRẢ LỜI:
Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
Do ông không nêu rõ khi anh, chị của ông cho ông quyền sử dụng đất có giấy tờ gì không và hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm cho đất (1988) là đất gì nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có đủ cơ sở để trả lời cụ thể câu hỏi của ông.

Nếu tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất có hiện trạng là đất nông nghiệp và không có giấy tờ cho, tặng quyền sử dụng đất thì thửa đất gia đình ông đang sử dụng không thuộc đối tượng có Giấy tờ sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất này thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Theo trình bày của ông thì toàn bộ thửa đất gia đình đang sử dụng đều đã được xây dựng nhà ở. Vì vậy, khi cấp Giấy chứng nhận toàn bộ diện tích thửa đất của gia đình được công nhận là đất ở nhưng phần diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất (gồm cả phần diện tích ông đã chuyển nhượng năm 2001) không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định của tỉnh tại Quyết định số 66/2005/QĐ-UBND ngày 24/8/2005 . Phần diện tích còn lại gia đình phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ (bằng 50% tiền sử dụng đất). Trong trường hợp này UBND thị trấn Vĩnh Lộc chỉ xét cho gia đình ông có 70m2 đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất là đúng quy định.

Tuy nhiên, theo trình bày của ông thì ông đã cho con ông một phần diện tích đất để làm nhà ở trước năm 2003. Theo quy định của pháp luật thì diện tích này sẽ được cấp Giấy chứng nhận riêng cho con ông mà không phải thực hiện thủ tục cấp cho ông rồi mới thực hiện việc chia tách.

Để biết thêm chi tiết ông có thể liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chiêm Hóa hoặc Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, trả lời theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi cùng chuyên mục