Đăng ký biến động hộ khẩu

Trần Danh Tuyên - tuyentrandanh204@gmail.com
HỎI:

Tôi đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trong đó có ghi hộ khẩu tại thành phố tuyên quang, sau đó vì lý do công tác tôi đã chuyển hộ khẩu đến Hà Nội. Nay tôi có nguyện vọng cải chính hộ khẩu Hà Nội cho Giấy chứng nhận QSDĐ nói trên (do biến động Hộ khẩu) thì cần những giấy tờ thủ tục gì và thực hiện tại đâu. Chân trọng cám ơn sự tư vấn của các Anh chị, xin cám ơn

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Trường hợp bạn hỏi thuộc thủ tục đăng ký biến động do thay đổi địa chỉ thường trú đã ghi trên giấy chứng nhận QSD đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai.
1. Danh mục hồ sơ:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản sao sổ hộ khẩu.
2. Nơi nộp hồ sơ
Bạn được lựa chọn nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: của UBND cấp xã nơi có đất; của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện nơi có đất hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

Câu hỏi cùng chuyên mục