Ai có quyền thừa kế?

Do Van Dat - dat@gmail.com
HỎI:

Do Van Dat - Tuyen Quang:

Bố mẹ tôi có 4 người con 2 trai, 2 gái. Sau khi ở với người con trai út một thời gian, bố mẹ tôi đã cho người con út ngôi nhà và chuyển ra ở nơi mới (ngôi nhà mới có giá trị bằng một nửa ngôi nhà cũ và do người con út mua). Hiện tại ngôi nhà mới lấy tên bố mẹ tôi. Xin cho tôi hỏi: ngôi nhà hiện tại bố mẹ tôi ở sẽ do ai thừa hưởng, 2 người con gái có được không? nếu như bố mẹ tôi vẫn muốn cho con út thì theo pháp luật chúng tôi có quyền được một phần không?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

         Tại Điều 631, Bộ Luật Dân sự quy định về quyền thừa kế của cá nhân như sau: "Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật"    
    
          Như vậy, trong trường hợp ngôi nhà mới như bạn trình bày thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bố, mẹ bạn thì bố mẹ bạn có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Nếu nội dung di chúc của bố mẹ bạn để lại ngôi nhà mới cho con út thừa kế thì bạn và những người anh em ruột khác của bạn không được phân chia một phần ngôi nhà đó theo quy định của pháp luật.

          Trường hợp ngôi nhà mới thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bố, mẹ bạn nhưng bố mẹ bạn không lập di chúc thì sau khi bố, mẹ bạn chết, bạn và các anh em ruột của bạn sẽ cùng được thừa kế ngôi nhà mới do bố mẹ bạn để lại theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi cùng chuyên mục