,

Mở rộng nhà xưởng

Vinh - tranvinhmtk33@gmail.com
HỎI:

Cho em hỏi, công ty em đang có kế hoạch mở rộng nhà xưởng nhưng không tăng công suất và không ảnh hưởng tới các công trình bảo vệ môi trường thì có cần lập lại hồ sơ môi trường không? Nếu phải lập lại thì e phải làm hồ sơ gì? Em xin cảm ơn

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung bạn hỏi không rõ về quy mô, loại hình dự án nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thể trả lời cụ thể cho bạn. Tuy nhiên, theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với nội dung hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường. Do đó, đơn vị liên hệ trực tiếp với cơ quan phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi cùng chuyên mục