,

Đất canh tác nông ngiệp

Lâm Văn Nga - Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang
HỎI:

Nhà tôi có khoảng 1000 m2 đất do ông bà cho canh tác từ năm 1990 đến nay không có tranh chấp gì mà tự nhiên bây giờ có 1 cá nhân mở đường vào đi qua khoảng đất đó vậy tôi có được đền bù không?

TRẢ LỜI:

Vấn đề ông (bà) hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung ông (bà) hỏi chưa nêu rõ loại đất, thông tin về công trình, dự án đường giao thông của nhà nước có liên quan đến thửa đất ông (bà) đang sử dụng. Đề nghị ông (bà) liên hệ với chính quyền địa phương nơi có thửa đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Dương để được xem xét trả lời theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục