,

Giá cả xét nghiệm mẫu nước giếng khoan tại trung tâm

Dương Tuân - Duongtuan90tq@gmail.com
HỎI:

Ad cho em hỏi giá cả xét nghiệm mẫu nước giếng khoan tại trung tâm mình được ko ạ.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung bạn hỏi không rõ nước giếng khoan được sử dụng cho mục đích gì? (sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu,…). Do vậy chúng tôi chưa trả lời cụ thể cho cho câu hỏi của bạn. Để biết đơn giá (giá cả) xét nghiệm mẫu nước giếng khoan (nước dưới đất) đề nghị bạn tham khảo tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm định y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập. Muốn có câu trả lời cụ thể, chính xác theo mong muốn, bạn cần liên hệ trực tiếp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang – tại địa chỉ số 429 đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.

Câu hỏi cùng chuyên mục