,

Đánh giá tác động môi trường"ĐTM".

cái vũ tuyết hằng - tuyethang7889@gmail.com
HỎI:

Dạ Quý cơ quan cho em hỏi thắc mắc liên quan đến ĐTM với ạ. Công ty em đã có giấy phép đăng ký đầu tư, giờ tiếp tục phải lập ĐTM theo tuy định. Trong giấy phép đầu tư ghi rõ loại hình ngành nghê và công suấy hoạt đông, trong loại hình nghề có nhiều quy trình sản xuất. Nhưng qua xem xét lại thì dự án giảm bớt quy trình so với giấy phép đăng ký đầu tư. Như vậy, khi làm ĐTM e có thể ghi đúng những ngành nghề mà sắp tới CĐT thực hiện, mà không làm đầy đủ ngành nghề trong giấy phép đầu tư được không ạ? Em cảm ơn quý cơ quan

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung đánh giá tác động môi trường được thực hiện cho các hạng mục đầu tư của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Do đó, khi các hạng mục đầu tư của Công ty có sự sai khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty bạn phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi cùng chuyên mục