,

46. Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
47. Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
48. Văn bản số 4911/UBND-KT ngày 13/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v dừng tổ chức Hội chợ Thương Mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
49. Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
50. Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
51. Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân loại cấp độ dịch
52. Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 21/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý địa bàn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
53. Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: phân loại cập độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
54. Văn bản số 4531/UBND-THVX ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19
55. Thông báo Kết luận số 156/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp khẩn về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
56. Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 14/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
57. Công văn số 4468/UBND - THVX ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
58. Văn bản số 4439/UBND-THVX ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 4
59. Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 14/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
60. Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 14/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang