Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
170 /UBND-TNMT21-01-2021
Ngày hiệu lực: 21-01-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
4000/UBND-NC15-12-2020
Ngày hiệu lực: 15-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/CT-UBND24-10-2018
Ngày hiệu lực: 24-10-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2016/NQ-HĐND05-12-2016
Ngày hiệu lực: 16-12-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2016/NQ-HĐND05-12-2016
Ngày hiệu lực: 31-12-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
78/KH-UBND22-09-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
38-KH/TU11-09-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
29-KH/TU28-08-2016
Ngày hiệu lực: 13-09-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
70/KH-UBND11-08-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
72/KH-UBND11-08-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
69/KH-UBND04-08-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
66/KH-UBND28-07-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/2016/NQ-HĐND12-07-2016
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
04/2016/NQ-HĐND12-07-2016
Ngày hiệu lực: 12-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2016/NQ-HĐND12-07-2016
Ngày hiệu lực: 12-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực