Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1186/2021/NQ-UBTVQH14 11-01-2021
Ngày hiệu lực: 11-01-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
75/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 07-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
74/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 06-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
73/NQ-HĐND15-12-2020
Ngày hiệu lực: 06-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
72/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 06-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
71/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 05-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND18-03-2019
Ngày hiệu lực: 18-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND05-12-2018
Ngày hiệu lực: 05-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
579/2018/UBTVQH1425-09-2018
Ngày hiệu lực: 31-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
92/NQ-CP10-07-2018
Ngày hiệu lực: 10-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND03-07-2018
Ngày hiệu lực: 03-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
64/2018/QH1414-06-2018
Ngày hiệu lực: 14-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/NQ-HĐND05-12-2017
Ngày hiệu lực: 05-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
55/2017/QH1423-11-2017
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
56/2017/QH1423-11-2017
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực