Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
13/2021/NQ/HĐND20-12-2021
Ngày hiệu lực: 20-12-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
128/NQ-CP11-10-2021
Ngày hiệu lực: 11-10-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
1262/NQ-UBTVQH14 27-04-2021
Ngày hiệu lực: 01-07-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
1186/2021/NQ-UBTVQH14 11-01-2021
Ngày hiệu lực: 11-01-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
75/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 07-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
74/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 06-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
73/NQ-HĐND15-12-2020
Ngày hiệu lực: 06-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
72/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 06-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
71/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 05-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
133/2020/QH1417-11-2020
Ngày hiệu lực: 17-11-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
132/2020/QH14 17-11-2020
Ngày hiệu lực: 17-11-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
129/2020/QH1413-11-2020
Ngày hiệu lực: 13-11-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
1033/2020/UBTVQH1415-10-2020
Ngày hiệu lực: 15-10-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
107/2020/QH1409-06-2020
Ngày hiệu lực: 31-12-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
107/2020/QH1409-06-2020
Ngày hiệu lực: 31-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực