Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
80/2014/QĐ-TTg29-12-2014
Ngày hiệu lực: 14-02-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
34/2014/QĐ-UBND26-12-2014
Ngày hiệu lực: 05-01-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
29/2014/QĐ-UBND19-12-2014
Ngày hiệu lực: 31-12-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
425/ĐLTP- KD18-12-2014
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/KH-UBND16-12-2014
Ngày hiệu lực: 01-01-1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
69/2014/QĐ-TTg09-12-2014
Ngày hiệu lực: 25-01-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
156/2014/TT-BTC22-10-2014
Ngày hiệu lực: 14-12-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
93/2014/NĐ-CP16-10-2014
Ngày hiệu lực: 14-12-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
95/2014/NĐ-CP16-10-2014
Ngày hiệu lực: 30-11-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
326/QĐ-UBND12-08-2014
Ngày hiệu lực: 12-08-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
100/2014/TTLT-BTC-BTP29-07-2014
Ngày hiệu lực: 14-09-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1886/UBND-NC24-07-2014
Ngày hiệu lực: 24-07-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/2014/NĐ-CP25-06-2014
Ngày hiệu lực: 14-08-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
60/2014/NĐ-CP18-06-2014
Ngày hiệu lực: 31-10-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/2014/TT-BKHCN25-05-2014
Ngày hiệu lực: 27-07-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực