Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
40/QĐ-UBND05-02-2021
Ngày hiệu lực: 05-02-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
41/QĐ-UBND05-02-2021
Ngày hiệu lực: 05-02-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
38/QĐ-UBND03-02-2021
Ngày hiệu lực: 03-02-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
87/QĐ-UBND29-01-2021
Ngày hiệu lực: 29-01-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
698/QĐ-UBND31-12-2020
Ngày hiệu lực: 31-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
4000/UBND-NC15-12-2020
Ngày hiệu lực: 15-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực