,

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
31/2024/QH1518-01-2024
Ngày hiệu lực: 01-01-2025
Trạng thái: Còn hiệu lực
1262/NQ-UBTVQH14 27-04-2021
Ngày hiệu lực: 01-07-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
1186/2021/NQ-UBTVQH14 11-01-2021
Ngày hiệu lực: 11-01-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
133/2020/QH1417-11-2020
Ngày hiệu lực: 17-11-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
132/2020/QH14 17-11-2020
Ngày hiệu lực: 17-11-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
129/2020/QH1413-11-2020
Ngày hiệu lực: 13-11-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
68/2020/QH1413-11-2020
Ngày hiệu lực: 01-07-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
128/2020/QH1412-11-2020
Ngày hiệu lực: 12-11-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
1033/2020/UBTVQH1415-10-2020
Ngày hiệu lực: 15-10-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
60/2020/QH1416-06-2020
Ngày hiệu lực: 30-06-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
41/2019/QH1413-06-2020
Ngày hiệu lực: 31-12-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
42/2019/QH1413-06-2020
Ngày hiệu lực: 31-10-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
107/2020/QH1409-06-2020
Ngày hiệu lực: 31-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
107/2020/QH1409-06-2020
Ngày hiệu lực: 31-12-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
107/2020/QH1409-06-2020
Ngày hiệu lực: 31-12-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực