Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
75/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 07-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
74/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 06-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
73/NQ-HĐND15-12-2020
Ngày hiệu lực: 06-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
72/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 06-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
71/NQ-HĐND 15-12-2020
Ngày hiệu lực: 05-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực