181Quyết định số 161/QĐ-UBND 02/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Quảng trường Tân Trào thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
182Quyết định số 106/QĐ-STNMT ngày 07/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 637973, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02482 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 02/3/2009 cấp cho ông Nguyễn Việt Thái, thường trú tại tổ dân phố 2, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
183Quyết định số 105/QĐ-STNMT ngày 07/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấấy chứng nhận BC 323319, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000527 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 08/9/2011 cấp cho bà Hoàng Thị Liên, thường trú tại thôn Dộc Vầu, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
184Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2022 tại các điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
185Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt bổ sung 01 khu vực chì kẽm đã được phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
186Giấy phép số 10/GP-UBND ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đất sét Kỳ Lãm 1, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
187Giấy phép số 11/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp cho Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang, tại thôn 7, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
188Quyết định số 84/QĐSTNMT ngày 22/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 366199, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02180 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 27/4/2007 cấp cho hộ ông Đặng Văn Long, thường trú tại thôn Hồng Tiến, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
189Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 21/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E0384222, do UBND huyện Yên Sơn ký năm 1995 mang tên ông Đỗ Văn Hoằng
190Quyết định số 82/QĐ-STNMT ngày 21/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00103, do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 12/5/1996 mang tên ông Nịnh Văn Sanh, thường trú tại Thôn Thành Công 1, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
191Văn bản số 902/UBND-KT ngày 21/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
192Quyết định 98/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND thành phố Tuyên Quang v/v thu hồi đất xây dựng công trình Khu dân cư tổ 13, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang (đợt 3)
193Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng Thành Hưng tại thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na Hang (giai đoạn 1)
194Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao đất để thực hiện dự án tôn tạo, xây dựng Nhà truyền thống di tích lịch sử trụ sở Ban Nông vận Trung ương và các hợp phần tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
195Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lâm Bình