166Quyết định số 181/QĐ - UBND ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố
167Kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
168Quyết định số 187/QĐ - UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Tân Yên – Thái Sơn – Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Giai đoạn 1: Từ Km1 + 184,6 đến Km 7 + 499,17)
169Công văn số 1193/UBND - KT ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
170Kế hoạch số 61/KH - UBND thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
171Quyết định số 179/QĐ - UBND ngày 09/4/ 2022 phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Hồ Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
172Quyết định số 113/QĐ-STNMT ngày 15/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 336858, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H04979 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 26/3/2008 cấp cho bà Ma Thị Hải, thường trú tại tổ dân phố Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
173Công văn số 1193/UBND - KT ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
174Công văn số 1234/UBND-THVX ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
175Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của UBND huyện Yên Sơn về việc thu hồi đất xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng Trường mầm non Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
176Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 13/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (giai đoạn 5)
177Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 12/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Quốc phòng tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương
178Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 09/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Sơn Dương
179Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thường tại mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên (giai đoạn 1),
180Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang (đợt 1)