,

1756Giấy phép thăm dò khoáng sản của công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trung Hà
1757Giấy phép khai thác khoáng sản của công ty TNHH 27-7
1758Giấy phép khai thác khoáng sản của công ty TNHH MTV Lê Phát An
1759Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Cục dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn
1760Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang
1761Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty TNHH gang thép Tuyên Quang
1762Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa
1763Giấy phép khai thác khoáng sản của công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát
1764Giấy phép thăm dò khoáng sản của công ty cổ phần đầu tư khai khoáng Giang Phú
1765Giấy phép thăm dò khoáng sản của công ty TNHH vật liệu xây dựng Thạch Sơn
1766QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành H 66313, số vào sổ H:00803 QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn cấp cho ông Phạm Văn Hạnh, thôn Ngành Nghề, xã Thái Bình-Yên Sơn
1767QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: AĐ854898, số vào sổ cấp giấy: H 01279/HT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 28/3/2006 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Đắc, bà Trần Thị Vân
1768QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: X 038240, số vào sổ cấp giấy: 00078/QSDĐ/TQ do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 02/6/2003 mang tên hộ ông Đỗ Đức Thọ, bà Đào Thị Nga
1769QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: B 260191, số vào sổ cấp giấy: 00555 do UBND huyện Sơn Dương cấp cho ông Lê Văn Đảo, thôn Vườn Đào, xã Thượng Ấm-Sơn Dương
1770QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: B 170718, số vào sổ cấp giấy: 00322 do UBND huyện Sơn Dương cấp cho ông Triệu Quý Sơn, thôn Đồng Bèn 1, xã Thượng Ấm-Sơn Dương