,

1711Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành BD 822226, số vào sổ CH 03226 do UBND huyện Na Hang ký ngày 07/6/2012 mang tên hộ ông Ma Văn Trọng và bà Phạm Thị Thanh
1712QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 753405, do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 12/12/1994 mang tên ông Ma Đức Thỏa, thôn Bản Píat, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình
1713QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành: E 0561105, số vào sổ: 171 QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 mang tên ông Nguyễn Văn Chuyền
1714QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành: E 0395128, do UBND huyện Na Hang ký ngày 10/01/1995 cấp cho ông Hoàng Văn Đồng, thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
1715QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành: AL 886316, số vào sổ H 00572 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 13/12/2008 cấp cho hộ bà Triệu Thị Thim và ông Ma Công Trọng, thôn Bản Dạ, xã Bình An, huyện Lâm Bình
1716Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 46/GP-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh cấp cho công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang
1717Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 45/GP-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh cấp cho công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam
1718Giấy phép khai thác khoáng sản số 43/GP-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh cấp cho công ty TNHH 27-7
1719QĐ hủy giấy chứng nhận QSDĐ, số vào sổ cấp giấy CN 418/QSDĐ do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 20/5/1996 cấp cho ông Lương Văn Lâm, thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên
1720QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 0395780, số vào sổ: 00052 do UBND huyện Na Hang ký ngày 7/01/1995 cấp cho ông Chẩu Văn Khoát, thôn Nà Lung, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
1721QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: AL 749860 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 13/8/2008 cấp cho hộ ông Vương Quốc Cao và bà Triệu Thị Thưởng, thôn Tho, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa
1722QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp giấy CN: 933/QSDĐ do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 20/5/1996 cấp cho ông Nguyễn Văn Cầu
1723QĐ hủy giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BD 557972 do UBND huyện Yên Sơn cấp cho ông Lương Thế Duy và bà Nguyễn Thị Lan, xóm Làng Ngoài 1, xã Lực Hành- Yên Sơn
1724Quyết định 1088/QĐ-UBND Ngày 04/9/2015 của của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Thượng Phú
1725Quyết định 1226/QĐ-UBND Ngày 09/10/2008 của UBND huyện Yên Sơn về Cam kết bảo vệ môi trường của Cty TNHH Tam Sơn