1711Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: 00510/QSDĐ/HT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 30/10/2003 cấp cho ông Trần Xuân Lập và bà trần Vân Khánh..
1712Thông báo 32/CNVPĐK-TB hủy giấy chứng nhận QSD đất số H 02329 cấp cho ông Đỗ Ngọc Tuyên (tổ 14 phường Nông Tiến)
1713Quyết định hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành:BD 844278, số vào sổ:CH 03729 và giấy CNQSDĐ, số phát hành AB 365975, số vào sổ: H 00265 của hộ bà Ma Thị Lỵ,Khuôn Phươn,TT Na Hang, huyện Na Hang
1714Thông báo hủy giấy CNQSD đất của hộ bà Nguyễn Mai Phúc và ông Nguyễn Văn Phương xóm 6, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, số phát hành:AI 145981; số vào sổ:H 01152/TĐ do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 17/4/2007
1715Thông báo hủy giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: O300304 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/12/1995 cho ông Trần Văn Tỉnh xóm 11, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
1716Thông báo v/v hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sêri AG 845087 cấp cho ông Vũ Hồng Kiên và bà Trần Thị Hoàng Yến
1717Quyết định v/v hủy GCNQSD đất số phát hành:AĐ 506255, số và sổ: H 02892/YL của hộ bà Trần Thị Hoa, ông Phạm Tuyên Ngôn, tổ 10, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang
1718Quyết định v/v hủy trang GCNQSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho hộ ông Vũ Hồng Kiên và bà Trần Thị Hoàng Yến, tổ 7, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
1719Quyết định v/v hủy trang bổ sung giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho ông Nguyễn Văn Thịnh và Phạm Bích Sửu, tổ 37, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
1720Quyết định hủy GCNQSD đất, số phát hành A158564; số vào sổ 164 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/7/1992 cấp cho ông Trần Mạnh Cương, thôn An Hòa 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
1721Thông báo hủy giấy chứng nhận QSD đất số AM 625081 cho công ty TNHH An Toàn tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
1722Thông báo v/v hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp có số phát hành BI 193576 do UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp cho công ty TNHH Địa Cầu Xanh
1723Thông báo v/v hủy giây CNQSD đất đã cấp cho trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi tại phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1724Thông báo v/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho trường THCS Võ Văn Truyện (nay trường tiểu học Thanh Điền) tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
1725Thông báo số 17VPĐK-TB v/v hủy giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất của bà Phạm Thị Tân, tổ 05, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang