1711Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: X 063715, số vào sổ cấp GCN: H00340/PT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 08/12/2003 cấp cho hộ ông Nguyễn Thanh Bình..
1712Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: E 775459, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 155/QSDĐ huyện Na Hang ký ngày 06/11/1995 cho bà Đinh Thị Độ..
1713Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: E 775689, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 356/QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 06/11/1995 cấp cho ông Hoàng Văn Hiếu..
1714Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: E 775616, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 335/QSDD do UBND huyện Na Hang ký ngày 06/11/1995 cấp cho ông Chu Cảnh Đài..
1715Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: AB 151620, số vào sổ cấp GCN: 02237, do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 24/01/2005 cấp cho hộ ông Ma Việt Hưng, bà Nguyễn Tuyết Nhung..
1716Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
1717Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: H 617711 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 15/7/1996, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Sáng, thường trú tại thôn Cây Khế, xã Đội Cấn..
1718Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: Đ 447157, do UBND thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) ký ngày 01/3/2004, cấp cho hộ ông Bùi Minh Hải; bà Trần Anh Đào..
1719Quyết định v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: AK 830861, do UBND thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) ký ngày 11/10/2007, cấp cho hộ bà Trần Thị Thìn và ông Thân Hữu Kỳ..
1720Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành: X 122320 do UBND thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) ký ngày 12/8/2007, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Cách và bà Nguyễn Thị Tâm..
1721Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCN QSD đất, số phát hành: AG 845271; số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: H 01453/NT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 10/11/2006 cấp cho hộ ông: Đặng Văn Phúc và bà Đôc Thị Tửu..
1722Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 00922/QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 mang tên bà Ngô Thị Thanh, địa chỉ thường trú: thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường..
1723Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BN 380363 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 19/6/2013 cấp cho hộ ông Nguyễn Đăng Cường và bà Bùi Thị Hoài Thu..
1724Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp giấy: 00294 do UBND huyện Sơn Dương cấp cho hộ ông Lý Văn Quý (địa chỉ: thôn KHâu Lấu, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
1725Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BT 16354, do Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang, ký ngày 29/6/2015 cấp cho Công ty TNHH Thịnh Hưng..