1666Quyết định v/v hủy GCNQSD đất do bị mất giấy, số vào sổ 00290 do UBND huyện Sơn Dương cấp cho hộ ông Nguyễn Minh Dương, thôn Hồng Hà, xã Vạn Hoa, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
1667Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCNQSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho hộ ông Vũ Mạnh Hồng và bà Nguyễn Thị Tiếp, thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương
1668Quyết định v/v hủy GCNQSD đất do bị mất giấy, số vào sổ: 00417 cấp cho hộ ông Đỗ Văn Sản thôn Thịnh Kim, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương
1669Quyết định v/v hủy trang GCNQSDĐ do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho hộ ông Trần Xuân Cần, tại tổ 5a, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
1670Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCNQSDĐ do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho hộ ông Nguyễn Xuân Trình, tổ 23, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
1671Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ: 00991 cấp cho ông Nguyễn Văn Đức xóm 5, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
1672Thông báo v/v hủy GCNQSDĐ, số phát hành:AK 85558, số vào sổ: H02519/PT cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Nga và ông Ngô Văn Nghĩa, tổ 23, phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang
1673Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ, số phát hành: E775580, số vào sổ: H 179/QĐ-UB-H cấp cho bà Nguyễn Thị Mùi, tại tổ dân phố Khuôn Phươn, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
1674Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ: 00148 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 04/11/1996 cho ông Nguyễn Vinh Ninh, thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn
1675Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số phát hành: AK 85558, số vào sổ H 02519/PT, cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Nga và ông Ngô Văn Nghĩa, tổ 23, phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang
1676Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ, số phát hành: E0561097, số vào sổ: 179/QSDĐ cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Én, thôn Nà Mèn, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
1677Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ, số phát hành:E0561216, số vào sổ:385/QSDĐ cấp cho hộ ông Hoàng Thanh Phấn, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
1678Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho ông Phạm Ngọc Lãm..
1679Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho hộ ông Nguyễn Văn Hùng và bà Đào Thị Thế...
1680Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất, số vào sổ cấp giấy: 00208 do UBND huyện Sơn Dương ký năm 1995 cho hộ ông Lương Văn Rưỡng..