151Văn bản số 292/STTTT-TTBCXB ngày 21/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông v/v triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền  
152Văn bản số 393/STNMT-BVMT ngày 19/03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
153Văn bản số 5534/UBND-THCBKS ngày 01/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
154Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 24/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất giày, dép xuất khẩu Tuyên Quang tại xã Tân Thành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
155Quyết định số 43/QĐ-STNMT ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 558877, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02384/MX do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 15/12/2008 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Xuân và ông Lý Xuân Tường (Ngày 29/6/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang xác nhận tặng cho cho ông Lý Hoàng Giang và bà Nguyễn Thị Khánh Hằng, thường trú tại tổ 15, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
156Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 729307, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 08674 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang ký ngày 12/12/2019 mang tên ông Nguyễn Bá Công và bà Vũ Thị Thắm (Ngày 12/5/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Na Hang xác nhận chuyển nhượng cho ông Hoàng Viết Thành, thường trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất gồm: Hoàng Thanh Tâm)
157Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BD 823177, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01662 do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang ký ngày 3/12/2011 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyết, thường trú tại thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
158Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
159Kế hoạch số 25/KH - UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)    
160Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang  
161Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
162Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần  
163Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
164Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
165Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thuỷ điện Hùng Lợi 3