1Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)
2Quyết định số 850/QĐ - UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Khu dân cư thôn Quang, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên
3Quyết định số 841/QĐ - UBND ngày 29/12/2021 về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Sơn Dương
4Quyết định số 840/QĐ - UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Lâm Bình
5Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Điểm dân cư Tổ dân phố Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (Đoạn Km36+700-QL2)
6Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Kè bảo vệ bờ suối xã Côn Lôn, huyện Na Hang (giai đoạn 1)
7Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
8Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Trạm dừng nghỉ tại km 16 đường Na Hang – Tuyên Quang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 758/QĐ - UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiệnDự án Nhà máy Thủy Điện sông Lô 8B tại các xã: Chiêu Yên, Phúc Ninh và Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Giai đoạn 2)
10Quyết định số 757/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng cụm công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Xây dựng tuyến đường D2 từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến đường khu tái định cư Đồng Chằm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 755/QĐ - UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Khu tái định cư giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn và các công trình trọng điểm khác trên địa bàn trung tâm huyện
13Quyết định số 712/QĐ - UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Thủy điện Sông Lô 8B, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 711/QĐ - UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhànước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Hàm Yên
15Quyết định số 706/QĐ - UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình cải tạo, nâng cấp đường từ đường Phan Thiết đi đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” giai đoạn 2 (2017-2020)