1Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 22/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, địa phận huyện Yên Sơn (lần 1)
2Quyết định 574/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Thủy điện Sông Lô 8B, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 06/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Na Hang
4Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 28/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Hàm Yên
5Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 28/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường giao thông nông thôn vào vùng sản xuất nông nghiệp tập trung kết hợp phát triển du lịch sinh thái thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang
6Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 28/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Vv việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
7Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 28/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Km170+600, Quốc lộ 2C đến thôn Đồng Khẩn, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
9Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2021 tại các Điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
10Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) năm 2021 để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm dân cư tổ dân phố Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (Đoạn Km172 + 700 - QL2)
11Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Ta Tè, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can đến chân đèo Kéo Nàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
12Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Khu dân cư trục đường Quốc lộ 2, từ đường vào Viên Châu đến ngã ba đi Đồng Thắm thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang (Đợt 3 – bổ sung lần 3)
13Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Khu quy hoạch chi tiết cửa hàng kinh doanh xăng dầu xóm 9, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Trường Mầm non Chiêu Yên, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 18/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Hồ Minh Cầm thuộc Tiểu dự án 2, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang