,

Nhiều hoạt động nhân Năm Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Từ ngày 3 đến ngày 6/6/2010 sẽ diễn ra các hoạt động lồng ghép hưởng ứng Năm Quốc tế về đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về tầm quan trọng đặc biệt của tài nguyên môi trường biển và đại dương đối với sự phát triển bền vững. Đó là thông tin được công bố trong buổi họp báo ngày 14/5 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.