,

Tiểu sử Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an - đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch ...

Giảm phát thải khí nhà kính từ lâm nghiệp

Lâm nghiệp là một trong những ngành có khả năng hấp thụ khí nhà kính, làm giảm tổng lượng phát thải. Bởi thế phát triển lâm nghiệp được xem là giải ...