Thành ủy Tuyên Quang sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU

Sáng 14-11, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03-01-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025.
 

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban, đảng Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

2 năm qua, cấp uỷ thành phố và cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hướng dẫn của Trung ương, đề án, chỉ thị, kế hoạch, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của cấp ủy thành phố về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đạt kết quả tích cực. Từ năm 2020 đến nay, toàn đảng bộ kết nạp 234 đảng viên mới. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc đánh giá, xếp loại sát thực chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; sinh hoạt chi bộ chuyên đề được tăng cường...

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để thực hiện Đề án hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt 15 giải pháp, trong đó cần tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đảng viên, bí thư cấp ủy các cấp, nhất là bí thư, cấp ủy viên ở cơ sở; chú trọng việc lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở. Đồng thời, ngăn chặn diễn biến xấu, những hành vi sai phạm trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Các cấp ủy nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quan tâm đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy viên được phân công đi dự sinh hoạt; nêu cao hơn nữa vai trò của các cơ quan chuyên môn thành phố trong việc hướng dẫn, giúp đỡ để tổ chức cơ sở đảng phát triển vững mạnh. Cùng với đó, phát huy tính chủ động của các đảng bộ xã, phường trong việc bồi dưỡng, tập huấn cho các chi bộ về các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có thể tổ chức sinh hoạt mẫu cho các chi bộ, từ đó đánh giá, biểu dương và nhân rộng...

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục