,

Sơn Dương quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

UBND huyện Sơn Dương vừa tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.
 

Để thực hiện thành công đề án, huyện cần tiếp tục duy trì nâng cao tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại 13 xã đã đạt chuẩn. Đồng thời xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đảm bảo theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra; xây dựng thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Sơn Dương đạt tiêu chí đô thị văn minh.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, duy trì nâng cao chất lượng và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện 5 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hoá - Giáo dục, tiêu chí số 2 về Giao thông, tiêu chí số 7 về Môi trường và tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đánh giá thực trạng, những khó khăn vướng mắc đang gặp phải trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra như: tăng cường huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng các sản phẩm chủ lực của huyện, tăng cường giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn… quyết tâm đưa huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023- 2025.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục