,

Phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện Yên Sơn

Ngày 28-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND huyện.
 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn chủ trì hội nghị phản biện.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện; mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Sơn năm 2024. Theo đó, dự thảo kế hoạch đã đề ra các mục tiêu tổng quát và 3 nhóm chỉ tiêu lớn về kinh tế; xã hội - môi trường; quốc phòng - an ninh…

Các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện 16 chỉ tiêu đã đạt được, 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2023; thảo luận làm rõ hơn về những cơ sở, tiêu chí trong đánh giá các chỉ tiêu cụ thể.

Các đại biểu cũng thống nhất cho rằng báo cáo đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại; nguyên nhân của khó khăn, tồn tại trong năm 2023 đã sát thực, toàn diện, đầy đủ; việc nhận định tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 có tính dự báo. Đồng thời, cần nghiên cứu, chỉnh sửa lại một số chỉ tiêu cụ thể để sát với thực tiễn của địa phương.

Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu tại hội nghị. Những ý kiến của các đại biểu về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024, Ủy ban MTTQ sẽ tiếp thu, tổng hợp gửi về UBND huyện xem xét điều chỉnh, bổ sung đảm bảo sát với thực tế, có tính khả thi cao.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục