Na Hang, Yên Sơn tổ chức kỳ họp HĐND huyện

Từ 28 đến 30-12, HĐND huyện Na Hang, Yên Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 11, khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020, thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 -2025 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Năm 2020, tổng sản lượng thực của huyện Na Hang đạt gần 19.000 tấn, bằng 100,7% kế hoạch; trồng mới trên 527 ha rừng, vượt 5,4% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 1.400 tỷ đồng, vượt 9,5% kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 28 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch giao; giải quyết việc làm cho trên 1.700 lao động, đạt 103% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,56% xuống còn 25,3%, vượt 0,6% kế hoạch giao.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Na Hang tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản, giá trị gia tăng cao; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang cơ bản đạt tiêu trí đô thị loại IV...

Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện Yên Sơn thực hiện đạt 1.220,7 tỷ, bằng 100% kế hoạch, trồng mới 3.043 ha rừng, khai thác rừng trồng 265.000 m2  gỗ, đạt 103% kế hoạch. Huyện hoàn thành 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách đạt 100% kế hoạch; tạo việc làm mới cho trên 4.270 lao động đạt 115% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm xuống còn 6,13%.

Năm 2021, huyện Yên Sơn tập trung xây dựng, chuẩn bị các điều kiện để thành lập thị trấn Yên Sơn, hướng đến đạt đô thị loại IV; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, tập  trung  giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính…

https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục