,

Na Hang biểu dương 33 điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ngày 14-10, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Na Hang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2022. Dự hội nghị có 33 tập thể, cá nhân điển hình của toàn huyện.
 

Thời gian qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Sau 2 năm triển khai thực hiện, toàn huyện xây dựng được 126 mô hình mới (22 mô hình tập thể, 104 mô hình cá nhân); nâng tổng số mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của toàn huyện lên 995 mô hình.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Na Hang trao khen thưởng các tập thể tiêu biểu.

Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận; phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền làm chủ, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Giai đoạn tiếp theo, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Na Hang tiếp tục xác định thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là phương thức quan trọng trong công tác dân vận. Từ huyện đến cơ sở tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở; hiệu quả, điều hành của chính quyền; giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận. Đồng thời duy trì, phát triển các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo; đẩy mạnh tuyên truyền điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 15 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2022.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục