,

Lâm Bình biểu dương, tôn vinh người có uy tín, các điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số

Ngày 5-6, UBND huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín, các điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số năm 2022.
 

Lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình tặng Giấy khen cho các cá nhân có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín tại các thôn bản, tổ dân phố, UBND huyện Lâm Bình tiếp tục triển khai tốt các chính sách đối với người có uy tín theo Nghị quyết 12 ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ để động viên, khích lệ người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huyện kịp thời biểu dương, khen thưởng người có uy tín có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tại hội nghị, những người có uy tín trên địa bàn huyện đã chia sẻ  kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại cơ sở. 

Nhân dịp này, UBND huyện Lâm Bình đã tặng Giấy khen cho 10 cá nhân có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022; tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục