Khen thưởng 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng

Ngày 28-4, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 

Lãnh đạo Huyện ủy Hàm Yên trao Giấy khen cho các tập thể.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng đã tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 34/66 trường đạt chuẩn quốc gia. Trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục. 

Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI).

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục